Szarlota Kompleks Wypoczynkowy
left
right
Dorosłych
-
+
Wiek 3-5 dziecko
-
+
Zamknij
Wybierz

Napisz do nas

Jak dojechać?

+48 58 686 77 55

Rezerwuj online

Kup voucher

Rezerwuj kręgle/bilard

Projekty UE

Dofinansowanie UE

W wyniku realizacji operacji Beneficjent zamierza zwiększyć zasięg oddziaływania poprzez:

  • wprowadzenie na rynek kompletnej i spójnej propozycji na rodzin z dziećmi,
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, turystów i mieszkańców Szarloty, wzrost liczby osób uprawiających sport oraz poprawienie sprawności fizycznej, samopoczucia w myśl hasła: w zdrowym ciele zdrowy duch,
  • stworzenie bazy do rozgrzewki przed większym wysiłkiem fizycznym (uczestnictwo w spływie kajakowym, wycieczka rowerowa czy dłuższy spacer z kijkami),
  • unowocześnienie placów zabaw, co poprawi konkurencyjność,
  • zapewnienie bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom, dzięki lepszym parametrom technicznym sprzętu,
  • wydłużenie sezonu,
  • polepszenie jakości posiadanej infrastruktury i udoskonalenie już istniejącej.

Program „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Kompleks wypoczynkowy Szarlota

Miło nam poinformować, iż wniosek KW Szarlota o dofinansowanie w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, został pozytywnie rozpatrzony przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i w dniu 6 lutego 2019 r. podpisaliśmy z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W wyniku podpisanej umowy jesteśmy w trakcie realizacji operacji pt. „PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ KW SZARLOTY NA OBSZARZE OBJĘTYM DZIAŁANIAMI LGR MORENKA”.

Osiągnięcia Powyższej Operacji

Powyższa operacja wygenerowała nowe całoroczne miejsce pracy oraz nie wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze i wodne.

Całkowity koszt realizowanej operacji wynosi 213 809,17 złotych, w tym koszty kwalifikowalne 173 828,60 złotych. Beneficjent uzyskał dofinasowanie na kwotę 86 914,30 złotych, co stanowiło 50% poziom dofinansowania.

W dniach 11-22.03.2019 w Clubiku trwają prace montażowe KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ o wymiarach 6,1 m x 6,1 m o wysokości 2,8 m, w skład której wchodzą m.in.: 2 armatki na sprężone powietrze trampolina, zjeżdżalnia rurowa, rolki do przechodzenia, mostek, panel kółko-krzyżyk.