|Regulamin rezerwacji oraz RODO
Regulamin rezerwacji oraz RODO2018-05-11T14:42:54+00:00
haft kaszubski

Regulamin rezerwacji Kompleks Wypoczynkowy Szarlota

Regulamin rezerwacji internetowych i telefonicznych

oraz RODO IODO

1. Rezerwacji usług w Kompleks Wypoczynkowy Hotel Szarlota  można dokonać zarówno telefonicznie jak i mailowo.
2. Każda dokonana rezerwacja jest potwierdzana pocztą elektroniczną przez Hotel.
3. Przy potwierdzaniu rezerwacji Gość jest informowany przez Hotel o warunkach oferty, a w szczególności o usługach jakich rezerwacja dotyczy: terminie realizacji usług, cenach usług oraz terminie uregulowania przedpłaty.
4. Po opłaceniu (wpłata przedpłaty lub całości kwoty) rezerwacja otrzymuje status gwarantowanej. Oznacza to, że Hotel nie udostępnia do sprzedaży pokoi objętych rezerwacją gwarantowaną, zaś anulowanie rezerwacji pociąga za sobą przepadek wpłaconej kwoty tytułem kary umownej, chyba że w warunkach umowy zawarto w tej kwestii inne uzgodnienia.
5. Opłaty można dokonywać gotówką, przelewem.
6. Po opłaceniu rezerwowanej usługi wystawiana jest faktura, którą Gość otrzymuje drogą pocztową, elektroniczną lub na miejscu po przybyciu do Hotelu.
7. Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu, chyba, że podczas dokonywania rezerwacji Gość określił inną godzinę.

Zasady rezerwacji

Aby zarezerwować pokój, nasi goście muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Kojce, łóżeczka dostarczane są na życzenie. Hotel nie oferuje kojców wraz z kocami, ochraniaczami i poduszkami. Goście muszą przywieźć swoje własne. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pościeli, skontaktuj się bezpośrednio z hotelem.

Ceny pokoi obejmują zakwaterowanie dzieci (w wieku 12 lat lub młodszych), które śpią na łóżkach będących na wyposażeniu pokoju gościnnego. Za dostawki i łóżeczka dziecięce mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

We wszystkich pokojach hotelowych oraz domkach obowiązuje zakaz palenia. Palenie w pokojach i na piętrach jest surowo zabronione. Za naruszenie zakazu palenia grozi grzywna w wysokości 500 PLN.

Przetwarzanie danych zgodne z RODO

Przetwarzanie danych gościa hotelowego będzie odbywało się nie na podstawie zgody, lecz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest gość hotelowy, lub podjęcia działań na jego żądanie.

Administratorem danych jest: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szarlocie adres 83-400 Kościerzyna Szarlota 11 adres e-mail administratora danych

Z chwilą rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), czyli od 25 maja 2018 r., podstawą przetwarzania danych osobowych gościa hotelowego przez hotel będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zgodnie z tą regulacją dane osobowe będą mogły być przetwarzane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowy o świadczenie usługi hotelowej), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. dokonanie rezerwacji). Jako podstawa prawna przetwarzania danych gościa hotelowego w grę może wchodzić również art. 6 ust. 1 lit. f tzn. prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych (np. dochodzenie roszczeń).

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz zawarcia umowy na pobyt w KW Szarlota w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności stron KW SZARLOTA, w tym zapisywanych w plikach cookies przez strony KW SZARLOTA i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym Kompleks Wypoczynkowy Szarlota informuje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

RODO

Przetwarzanie danych gościa hotelowego będzie odbywało się nie na podstawie zgody, lecz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest gość hotelowy, lub podjęcia działań na jego żądanie.

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Ważne kluczowe zasady RODO

Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi odbywać się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO. Umowa, przepisy prawa bądź świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, są przykładami takich podstaw przetwarzania.

Obowiązek informacyjny będzie bardziej rozbudowany niż dotychczas. Informacje przekazywane przez administratora mają być przejrzyste oraz opisane jasnym i prostym językiem.

Do praw przysługującym osobom, których dane są przetwarzane, należą: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych.

Więcej o powyższych prawach znajdziesz na stronie uprawnienia.

Administrator musi samodzielnie określić i opisać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe. Będzie również odpowiedzialny za wykazanie, że są one skuteczne i zgodne z RODO.

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych.

Administrator danych będzie mógł je powierzać tylko podmiotom, które zapewniają rzetelne stosowanie RODO. Umowy z procesorami staną się bardziej rozbudowane i skomplikowane.

Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

Administrator danych osobowych będzie mógł uzyskać certyfikację oznaczającą zgodność przetwarzania z prawem. Certyfikacja będzie prowadzona przez niezależne podmioty certyfikujące. Dopuszczone zostaną także zatwierdzone kodeksy postępowania, które pomogą w prawidłowym wypełnianiu obowiązków administratora.

Administrator ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@szarlota.pl

Dane kontaktowe

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.

83-400 Kościerzyna Szarlota 11

Inspektor Ochrony Danych w Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.
inspektorochronydanych@szarlota.pl

Uprawnienia Gościa KW Szarlota sp. z o.o.

Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych.

W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Dane kontaktowe

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.

83-400 Kościerzyna Szarlota 11

Inspektor Ochrony Danych w Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.
inspektorochronydanych@szarlota.pl

Informacje o przetwarzaniu

danych Gościa w KW Szarlota sp. z o.o.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jeśli wyrazisz na to zgodę możemy przetwarzać Twoje dane celem przedstawienia Ci dopasowanej naszej oferty.

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, aby świadczyć usługi hotelarskie pobytowe w Kompleksie Wypoczynkowym, czy w związku z zatrudnieniem.

Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

  • wobec przetwarzania dotyczących Cię danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Możesz też złożyć do nas wniosek (dotyczący Twoich danych osobowych) o:

  • sprostowanie (poprawienie) danych,
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  • przeniesienie danych do innego administratora danych.

Jeśli udzielisz nam zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Dane kontaktowe

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.

83-400 Kościerzyna Szarlota 11

Inspektor Ochrony Danych w Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.
inspektorochronydanych@szarlota.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

DO INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ KONTAKTOWY DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 
 

Dane kontaktowe

Administratora Twoich danych osobowych jest

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.

83-400 Kościerzyna Szarlota 11

Inspektor Ochrony Danych w Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.
inspektorochronydanych@szarlota.pl

eyJpZCI6IjE1IiwibGFiZWwiOiJST0RPIElPRE8gMjAxOCIsImFjdGl2ZSI6IjEiLCJvcmlnaW5hbF9pZCI6IjUiLCJ1bmlxdWVfaWQiOiJic28xNWkiLCJwYXJhbXMiOnsiZW5hYmxlRm9yTWVtYmVyc2hpcCI6IjAiLCJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6ImltZyIsImJnX2ltZ18wIjoiaHR0cHM6XC9cL3N6YXJsb3RhLnBsXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDE4XC8wNVwvUk9ETy5qcGciLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMSI6Im5vbmUiLCJiZ19pbWdfMSI6IiIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMDA2NmJmIiwiYmdfdHlwZV8yIjoibm9uZSIsImJnX2ltZ18yIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMiI6IiNiZjBlMGIiLCJiZ190eXBlXzMiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzE5NWUwMiIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiRk9STVVMQVJaIFpPU1RBXHUwMTQxIFdZU1x1MDE0MUFOWSBETyBJTlNQRUtUT1JBIE9DSFJPTlkgREFOWUNIIE9TT0JPV1lDSCIsImZvcm1fc2VudF9tc2dfY29sb3IiOiIjNGFlOGVhIiwiaGlkZV9vbl9zdWJtaXQiOiIxIiwicmVkaXJlY3Rfb25fc3VibWl0IjoiIiwidGVzdF9lbWFpbCI6Imluc3Bla3Rvcm9jaHJvbnlkYW55Y2hAc3phcmxvdGEucGwiLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJwdWJfcG9zdF90eXBlIjoicG9zdCIsInB1Yl9wb3N0X3N0YXR1cyI6InB1Ymxpc2giLCJyZWdfd3BfY3JlYXRlX3VzZXJfcm9sZSI6InN1YnNjcmliZXIiLCJzdWJfZGVzdCI6IndwX3N1YnNjcmliZSIsInN1Yl93cF9jcmVhdGVfdXNlcl9yb2xlIjoic3Vic2NyaWJlciIsInN1Yl9tYWlsY2hpbXBfYXBpX2tleSI6IiIsInN1Yl9tYWlsY2hpbXBfZ3JvdXBzX2Z1bGwiOiIiLCJzdWJfYWNfYXBpX3VybCI6IiIsInN1Yl9hY19hcGlfa2V5IjoiIiwic3ViX2FyX2Zvcm1fYWN0aW9uIjoiIiwic3ViX2NrX2FwaV9rZXkiOiIiLCJzdWJfZmVlZGJfa2V5IjoiIiwic3ViX2dyX2FwaV9rZXkiOiIiLCJzdWJfZ3JfY3ljbGVfZGF5IjoiMCIsInN1Yl9pY19hcHBfaWQiOiIiLCJzdWJfaWNfYXBwX3VzZXIiOiIiLCJzdWJfaWNfYXBwX3Bhc3MiOiIiLCJzdWJfbWVtX2FjY19pZCI6IiIsInN1Yl9tZW1fcHVkX2tleSI6ImFkbWluIiwic3ViX21lbV9wcml2X2tleSI6Ik1hcmVrTWFyZWsxMTA1Iiwic3ViX3NmX2FwcF9pZCI6IiIsInN1Yl9zZ2FfaWQiOiIiLCJzdWJfc2dhX2xpc3RfaWQiOiIiLCJzdWJfc2dhX2FjdGl2YXRlX2NvZGUiOiIiLCJzdWJfdHh0X2NvbmZpcm1fc2VudCI6IkNvbmZpcm1hdGlvbiBsaW5rIHdhcyBzZW50IHRvIHlvdXIgZW1haWwgYWRkcmVzcy4gQ2hlY2sgeW91ciBlbWFpbCEiLCJzdWJfdHh0X3N1Y2Nlc3MiOiJUaGFuayB5b3UgZm9yIHN1YnNjcmliaW5nISIsInN1Yl90eHRfaW52YWxpZF9lbWFpbCI6IkVtcHR5IG9yIGludmFsaWQgZW1haWwiLCJzdWJfdHh0X2V4aXN0c19lbWFpbCI6IkVtcHR5IG9yIGludmFsaWQgZW1haWwiLCJzdWJfcmVkaXJlY3RfdXJsIjoiIiwic3ViX3R4dF9jb25maXJtX21haWxfc3ViamVjdCI6IkNvbmZpcm0gc3Vic2NyaXB0aW9uIG9uIFtzaXRlbmFtZV0iLCJzdWJfdHh0X2NvbmZpcm1fbWFpbF9mcm9tIjoiIiwic3ViX3R4dF9jb25maXJtX21haWxfbWVzc2FnZSI6IllvdSBzdWJzY3JpYmVkIG9uIHNpdGUgPGEgaHJlZj1cIltzaXRldXJsXVwiPltzaXRlbmFtZV08XC9hPi4gRm9sbG93IDxhIGhyZWY9XCJbY29uZmlybV9saW5rXVwiPnRoaXMgbGluazxcL2E+IHRvIGNvbXBsZXRlIHlvdXIgc3Vic2NyaXB0aW9uLiBJZiB5b3UgZGlkIG5vdCBzdWJzY3JpYmUgaGVyZSAtIGp1c3QgaWdub3JlIHRoaXMgbWVzc2FnZS4iLCJzdWJfdHh0X3N1YnNjcmliZXJfbWFpbF9zdWJqZWN0IjoiW3NpdGVuYW1lXSBZb3VyIHVzZXJuYW1lIGFuZCBwYXNzd29yZCIsInN1Yl90eHRfc3Vic2NyaWJlcl9tYWlsX2Zyb20iOiIiLCJzdWJfdHh0X3N1YnNjcmliZXJfbWFpbF9tZXNzYWdlIjoiVXNlcm5hbWU6IFt1c2VyX2xvZ2luXTxiciBcLz5QYXNzd29yZDogW3Bhc3N3b3JkXTxiciBcLz5bbG9naW5fdXJsXSIsInN1Yl9yZWRpcmVjdF9lbWFpbF9leGlzdHMiOiIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+XHJcbiAgICA8bGFiZWwgZm9yPVwiW2ZpZWxkX2lkXVwiPltsYWJlbF08XC9sYWJlbD5bZmllbGRdXHJcbjxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6IiIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IjxwIGNsYXNzPVwiZGVzY3JpcHRpb25cIiBzdHlsZT1cInRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjtcIj5GT1JNVUxBUlogS09OVEFLVE9XWSBETyBJTlNQRUtUT1JBIE9DSFJPTlkgREFOWUNIIE9TT0JPV1lDSC48XC9wPjxkaXYgaWQ9XCJzM2d0X3RyYW5zbGF0ZV90b29sdGlwX21pbmlcIiBjbGFzcz1cInMzZ3RfdHJhbnNsYXRlX3Rvb2x0aXBfbWluaV9ib3hcIiBzdHlsZT1cImJhY2tncm91bmQ6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgYm9yZGVyOiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgYm9yZGVyLXNwYWNpbmc6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgYm9yZGVyLWNvbGxhcHNlOiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IGRpcmVjdGlvbjogbHRyICFpbXBvcnRhbnQ7IGZsZXgtZGlyZWN0aW9uOiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IGhlaWdodDogaW5pdGlhbCAhaW1wb3J0YW50OyBsZXR0ZXItc3BhY2luZzogaW5pdGlhbCAhaW1wb3J0YW50OyBtaW4td2lkdGg6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgbWF4LXdpZHRoOiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IG1pbi1oZWlnaHQ6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgbWF4LWhlaWdodDogaW5pdGlhbCAhaW1wb3J0YW50OyBtYXJnaW46IGF1dG8gIWltcG9ydGFudDsgb3V0bGluZTogaW5pdGlhbCAhaW1wb3J0YW50OyBwYWRkaW5nOiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IHBvc2l0aW9uOiBhYnNvbHV0ZTsgdGFibGUtbGF5b3V0OiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IHRleHQtYWxpZ246IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgdGV4dC1zaGFkb3c6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgd2lkdGg6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgd29yZC1icmVhazogaW5pdGlhbCAhaW1wb3J0YW50OyB3b3JkLXNwYWNpbmc6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgb3ZlcmZsb3ctd3JhcDogaW5pdGlhbCAhaW1wb3J0YW50OyBib3gtc2l6aW5nOiBpbml0aWFsICFpbXBvcnRhbnQ7IGRpc3BsYXk6IGluaXRpYWwgIWltcG9ydGFudDsgY29sb3I6IGluaGVyaXQgIWltcG9ydGFudDsgZm9udC1zaXplOiAxM3B4ICFpbXBvcnRhbnQ7IGZvbnQtZmFtaWx5OiBYLUxvY2FsZVNwZWNpZmljLCBzYW5zLXNlcmlmLCBUYWhvbWEsIEhlbHZldGljYSAhaW1wb3J0YW50OyBsaW5lLWhlaWdodDogMTNweCAhaW1wb3J0YW50OyB2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjogdG9wICFpbXBvcnRhbnQ7IHdoaXRlLXNwYWNlOiBpbmhlcml0ICFpbXBvcnRhbnQ7IGxlZnQ6IDEwcHg7IHRvcDogMzVweDsgb3BhY2l0eTogMC4xO1wiPjxkaXYgaWQ9XCJzM2d0X3RyYW5zbGF0ZV90b29sdGlwX21pbmlfbG9nb1wiIGNsYXNzPVwiczNndF90cmFuc2xhdGVfdG9vbHRpcF9taW5pXCIgdGl0bGU9XCJUXHUwMTQydW1hY3ogemF6bmFjem9ueSB0ZWtzdFwiPlx1MDBhMDxcL2Rpdj48ZGl2IGlkPVwiczNndF90cmFuc2xhdGVfdG9vbHRpcF9taW5pX3NvdW5kXCIgY2xhc3M9XCJzM2d0X3RyYW5zbGF0ZV90b29sdGlwX21pbmlcIiB0aXRsZT1cIk9kdHdcdTAwZjNyelwiPlx1MDBhMDxcL2Rpdj48ZGl2IGlkPVwiczNndF90cmFuc2xhdGVfdG9vbHRpcF9taW5pX2NvcHlcIiBjbGFzcz1cInMzZ3RfdHJhbnNsYXRlX3Rvb2x0aXBfbWluaVwiIHRpdGxlPVwiS29waXVqIHRla3N0IGRvIHNjaG93a2FcIj5cdTAwYTA8XC9kaXY+PFwvZGl2PiIsImh0bWwiOiJodG1sZGVsaW0iLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiJGaXJzdCBOYW1lIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6Imxhc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiTGFzdCBOYW1lIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiRW1haWwiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiJNZXNzYWdlIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJjYXBjaGEiLCJsYWJlbCI6IkNhcGNoYSIsImh0bWwiOiJyZWNhcHRjaGEiLCJ0ZXJtcyI6IiIsInJlY2FwLXRoZW1lIjoibGlnaHQiLCJyZWNhcC10eXBlIjoiYXVkaW8iLCJyZWNhcC1zaXplIjoibm9ybWFsIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoic2VuZCIsImxhYmVsIjoiU2VuZCIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsInZhbHVlIjoiPGgyIGNsYXNzPVwidS1tYXJnaW4tbFwiIGRhdGEtZm9udHNpemU9XCIyNlwiIGRhdGEtbGluZWhlaWdodD1cIjQzXCI+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJjb2xvcjogI2ZmNjYwMDtcIj5EYW5lIGtvbnRha3Rvd2U8XC9zcGFuPjxcL2gyPjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPVwiY29sb3I6ICNmZjY2MDA7XCI+QWRtaW5pc3RyYXRvcmEgVHdvaWNoIGRhbnljaCBvc29ib3d5Y2ggamVzdDxcL3NwYW4+PFwvcD48cCBjbGFzcz1cInUtbWFyZ2luLWxcIj48c3BhbiBjbGFzcz1cInUtZm9udC1ib2xkXCIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjogI2ZmNjYwMDtcIiBkYXRhLWd0bS12aXMtaGFzLWZpcmVkLTIwODI3MV8xMzk0PVwiMVwiPktvbXBsZWtzIFd5cG9jenlua293eSBTemFybG90YSBzcC4geiBvLm8uPGJyIFwvPjxcL3NwYW4+PFwvcD48cD48c3BhbiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiAjZmY2NjAwO1wiPjgzLTQwMCBLb1x1MDE1YmNpZXJ6eW5hIFN6YXJsb3RhIDExPFwvc3Bhbj48XC9wPjxwPjxzcGFuIGNsYXNzPVwidS1mb250LWJvbGRcIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiAjZmY2NjAwO1wiIGRhdGEtZ3RtLXZpcy1oYXMtZmlyZWQtMjA4MjcxXzEzOTQ9XCIxXCI+SW5zcGVrdG9yIE9jaHJvbnkgRGFueWNoIHcgS29tcGxla3MgV3lwb2N6eW5rb3d5IFN6YXJsb3RhIHNwLiB6IG8uby48XC9zcGFuPjxiciBcLz48c3BhbiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiAjZmY2NjAwO1wiPjxhIHN0eWxlPVwiY29sb3I6ICNmZjY2MDA7XCIgaHJlZj1cIm1haWx0bzppbnNwZWt0b3JvY2hyb255ZGFueWNoQHN6YXJsb3RhLnBsXCI+PHNwYW4gY2xhc3M9XCJnLWJyYW5kMS1jXCI+aW5zcGVrdG9yb2Nocm9ueWRhbnljaEBzemFybG90YS5wbDxcL3NwYW4+PFwvYT48XC9zcGFuPjxcL3A+IiwiaHRtbCI6Imh0bWxkZWxpbSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJ0ZWEtdGltZS5wbmciLCJ2aWV3cyI6IjE1MiIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjY0IiwiYWN0aW9ucyI6IjEiLCJzb3J0X29yZGVyIjoiNSIsImlzX3BybyI6IjAiLCJhYl9pZCI6IjAiLCJkYXRlX2NyZWF0ZWQiOiIyMDE2LTA1LTAzIDE1OjAxOjAzIiwiaW1nX3ByZXZpZXdfdXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3N1cHN5c3RpYy00MmQ3Lmt4Y2RuLmNvbVwvX2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvdGVhLXRpbWUucG5nIiwidmlld19pZCI6IjE1XzQ5MjkyMyIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xNV80OTI5MjMiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiI3NjljOTMwODg2NGVjMTg3NGQxZDgyMjYxOTFiYTZhMSJ9