haft kaszubski

Regulamin sprzedaży usług przez sklep szarlota.pl

dla Gościa w KW Szarlota sp. z o.o.

Obowiązujący od 25.05.2018r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie szarlota.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. Ustawa Kodeks Cywilny
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej szarlota.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
  2. KW SZARLOTA lub Sprzedawca – KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964, będąca właścicielem Sklepu;
  3. Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Towar lub Towary – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
  6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;
  7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a KW SZARLOTA,
  8. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
  9. Rejestracja – utworzenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie, ułatwiającego składanie Zamówień;
  10. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  11. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,
  12. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;
  13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
  14. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,
 4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2

Składanie Zamówień

 1. Możecie Państwo, jako Klienci Sklepu, złożyć Zamówienie w Sklepie korzystając ze swojego Konta Klienta lub też bez potrzeby rejestracji, wypełniając formularz Zamówienia (tzw. Koszyk).
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Jeżeli Towar ma wadę, przysługują Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym, o czym piszemy także niżej.
 4. Możemy prowadzić okresowo lub jednorazowo akcje rabatowe i promocyjne wobec wybranych przez nas Klientów lub grupy Klientów. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.
 5. W celu złożenia Zamówienia dokonujecie Państwo wyboru Towarów oraz określacie ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Państwa Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.
 6. Aby zrealizować prawidłowo Państwa Zamówienie i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, potrzebujemy następujących Danych:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres dostawy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych będziemy próbowali się z Państwem skontaktować, w celu weryfikacji Danych.
 8. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia powinni Państwo kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Państwa Towary.
 9. Po wysłaniu do nas Zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Prosimy o kontakt, jeżeli nie otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem zamówienia.
 10. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której KW SZARLOTA zobowiązane jest dostarczyć wybrane przez Państwa Towary, a Państwo zobowiązani jesteście do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 11. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, przelewu internetowego, korzystając z aplikacji szybkich przelewów internetowych albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, rozpoczniemy realizację Zamówienia po otrzymaniu od Państwa płatności. W takim wypadku prosimy o dokonanie płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od nas potwierdzenia zawarcia Umowy, gdyż przez ten czas zarezerwujemy dla Państwa wybrane w Zamówieniu Towary. Więcej informacji o sposobie płatności znajdziesz w § 4 poniżej.
 12. KW SZARLOTA może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy zawartej przed powyższymi zmianami.
 13. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i nie będziemy w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, będą mogli Państwo odstąpić od zawartej Umowy a my niezwłocznie zwrócimy zapłacone: Cenę i Koszty dostawy (jeżeli zostały poniesione).
 14. KW SZARLOTA umożliwia także złożenie zamówienia drogą mailową na adres recepcja@szarlota.pl lub telefonicznie poprzez konsultanta pod numerem 58 686 77 55. Dla tego typu zamówień obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

§3

Konto

 1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta nie musicie Państwo każdorazowo podawać Danych, a także macie możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 7 poniżej.
 2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Powinniście Państwo podać w szczególności następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • hasło.
 4. Prosimy o podanie poprawnych, prawdziwych Danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane Zamówienia.
 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.
 6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
 7. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwi Państwu w szczególności:
  • składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),
  • przeglądanie historii zakupów Klienta,
  • monitorowanie stanu złożonych Zamówień,
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory można z niego korzystać. Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość aktywacyjna. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i prowadzi do zawarcia umowy
 9. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Można także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:
  • adres,
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§4

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności,
 2. W zakresie płatności z góry(przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard;
  2. płatność przelewem elektronicznym – opłata za zamówienie za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku z jednego z wybranych banków: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Smart Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank;
  3. płatność z konta PayPal – opłata za zamówienie za pomocą przelewu z konta PayPal lub karty z nim skonfigurowanej;
  4. przelew na rachunek firmowy KW SZARLOTA – opłata za zamówienie na poniższy rachunek firmowy:
   KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O.
   Szarlota 11
   83-400 Kościerzyna
   Numer konta: 78 1910 1048 2786 6348 6154 0001
   Prosimy wpisać numer zamówienia jako tytuł przelewu.
  5. płatność ratalna – opłata za zamówienie za pośrednictwem systemu ratalnego Alior Raty.
 3. W zakresie płatności za pobraniem (tylko wysyłka Standard na terenie UE) – opłata za zamówienie następuje w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (Tpay lub PayPal) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora wymaga dokonania rejestracji w wybranym serwisie płatniczym.
 5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym KW SZARLOTA bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego.
 6. Płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej) mogą być dokonywane poprzez płatność gotówką dla kuriera dla Zamówień realizowanych przez firmę kurierską.
 7. KW SZARLOTA automatycznie wystawia Fakturę VAT dla klientów którzy podają numer NIP przy składaniu zamówienia.
 8. KW SZARLOTA akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja akceptowanych o metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.
 9. KW SZARLOTA nie pobiera dodatkowych płatności za wybraną przez Ciebie formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez KW SZARLOTA.

Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.

§5

Dostawa

 1. Towar zakupiony w sklepie szarlota.pl dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.
 3. W KW SZARLOTA proponujemy następujące opcje dostawy:
  1. Dostawa Standard:
   • Dostawa Standard obejmuje wysyłkę towarów na adres wskazany przez Klienta bez opcji dodatkowego rozpakowania i montażu.
   • Dostawa Standard jest DARMOWA dla wszystkich zamówień powyżej 100 zł. Koszt dostawy Standard dla zamówień poniżej 100 zł wynosi 20 zł.
   • Dostawa Standard realizowana jest na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska) na terenie Polski realizowana jest w przypadku płatności zarówno z góry (przed realizacją Zamówienia), jak i za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia),
   • Dostawa Standard (przesyłka gabarytowa) na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia,
   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska lub przesyłka gabarytowa) w pozostałych krajach Unii Europejskiej realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.
  2. Dostawa Premium:
   • Dostawa Premium obejmuje wysyłkę towarów wielkogabarytowych na adres wskazany przez Klienta, wypakowanie towaru oraz jego montaż.
   • Koszt dostawy Premium wynosi 6% wartości całego zamówienia..
   • Dostawa Premium realizowana jest tylko w przypadku towarów wielkogabarytowych.
   • Dostawa Premium na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.
 4. Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie podanym w procesie składania Zamówienia. Oraz na stronie sklepu w Koszyku zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od naszego partnera rozliczeniowego.
 5. W przypadku Towarów, którymi dysponujemy na bieżąco, mających status „WYSYŁKA 48 H”, czas doręczenia Towarów nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia wysyłki.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów otrzymują Państwo w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.
 7. Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (recepcja@szarlota.pl) lub telefonicznie (58 686 77 55).
 8. WAŻNE! W przypadku nie dokonania pełnej płatności za Zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Informację o odstąpieniu od umowy poprzedzona jest mailowym przypomnieniem do uiszczenia opłaty za Zamówienie pod rygorem anulowania Zamówienia.

§6

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 60 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który zostanie Państwu dostarczony wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: recepcja@szarlota.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Towary, co do których następuje odstąpienie od Umowy, należy odesłać na następujący adres pocztowy: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o.
  83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, KW SZARLOTA zwraca Państwu koszt zakupionego towaru oraz koszty dostawy do Klienta wybrane podczas składania zamowienia (Standard lub Premium). Zwrot tych kosztów nastepuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 8. KW SZARLOTA nie ponosi kosztów wysyłki towaru od Klienta do siedziby „Sprzedawcy”. Koszty zwrotu towaru ponoszone są przez „Kupującego” – zwroty przesłane na koszt „Sprzedawcy” nie będą przyjmowane.
 9. Zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE) ZWROT NASTĘPUJE NA NUMER KONTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo do odstąpienia wskazane powyżej w niniejszym § 7 nie przysługuje Państwu, jeżeli dany Towar wyprodukowany zgodnie z Państwa specyfikacją lub dostosowany do Państwa zindywidualizowanych potrzeb (np. przeróbka mebli zgodnie z Państwa życzeniem).
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. KW SZARLOTA odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także przesłany do Państwa razem z dostarczanym zamówieniem.
 3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres KW SZARLOTA: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11w.
 4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 5. KW SZARLOTA rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez KW SZARLOTA do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, KW SZARLOTA poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 7. Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 3 powyżej.
 9. WAŻNE! Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Dział Obsługi Klienta (tel. 58 686 77 55).

§8

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez KW SZARLOTA usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez KW SZARLOTA, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony szarlota.pl jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
  1. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,
  2. Możliwość śledzenia statusu zamówienia,
  3. Możliwość dodawania opinii i komentarzy,
  4. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące
  1. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny),
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  1. W zakresie wykonania Umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. 8 Regulamin,
  2. W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez KW SZARLOTA w sposób opisany poniżej,
  3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: recepcja@szarlota.pl lub wniesiona pisemnie na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie,
  5. Dołożymy starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki,
  6. uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 8. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie: (i) działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samo powielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika, (ii) obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, (iii) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Kupującego.
 9. Informujemy, że do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca, wprowadzane są następujące dane: Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§9

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest spółka KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964.;
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umów. W tym celu dane mogą być powierzane do przetwarzania partnerom współpracującym z KW SZARLOTA przy realizacji Zamówień.
 3. W razie wyrażenia przez Państwo odrębnej zgody, KW SZARLOTA może przesyłać na podany przez Państwa adres e-mail w informację handlową dotyczącą Towarów w Sklepie.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym szarlota.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin, o czym Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni w drodze korespondencji e-mail. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy, także drogą korespondencji e-mail.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

Polityka prywatności i cookies

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), szarlota.pl wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

DEFINICJE

 1. Administrator – KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964.;, będąca właścicielem Sklepu;
 2. Użytkownik/ Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://szarlota.pl
 4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Sprzedawca zbiera dane Klientów, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie o inne dane, w szczególności: numer telefonu, danych do fakturowania

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Tymi usługami możemy być, np.: usługa Newslettera. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta Sprzedawca będzie mógł także przetwarzać udostępnione dane Klienta w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta w celach marketingu bezpośredniego;
 3. od dnia 25 maja 2018 r. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Administrator dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. od dnia 25 maja 2018 r.Administrator ma prawo do przenoszenia danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Klienta oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, to posiada Klient prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Klienta może być:

 1. zgoda Klienta;
 2. umowa łącząca Sprzedawcę z Klientem;
 3. obowiązek prawny oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

UTRWALANIE, ZABEZPIECZENIA I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWARTYCH UMÓW

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu szarlota.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie , udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu (faktury VAT). W niektórych sytuacjach dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Klienta są:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, którym dane osobowe Klienta będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 2. podmioty, którym Sprzedawca zleca wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 3. Partnerzy wymienieni tutaj:
  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • DoubleClick
  • Criteo
  • Awin
  • Hotjar
  • Facebook
  • Klaviyo
  • Edrone
  • Homebook
 4. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy serwisujące oprogramowanie

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta do czasu cofnięcia przez Klienta zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Klienta w Serwisach. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Klienta przez okres 1 roku. Klient może w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

PLIKI COOKIES

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Na witrynie szarlota.pl są wykorzystywane następujące pliki cookies:

  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

ZAKRES DANYCH

Za pomocą technologii cookies szarlota.pl zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach. Gromadzone dane obejmują: adres URL witryny, którą Użytkownik odwiedzał przed trafieniem na strony internetowe Sprzedawcy, jak i adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na ww. stronach. szarlota.pl otrzymuje również informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będą wykorzystywane do profilowania,oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w Serwisie oraz w Internecie. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nas Partnerzy wymienieni w niniejszej Polityce Prywatności.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

szarlota.pl jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

  1. optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
  3. analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
  4. mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;
  5. dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;
  6. zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził.

szarlota.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane gromadzone przez szarlota.pl w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z szarlota.pl, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. szarlota.pl rekomenduje zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ szarlota.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem poniższej opisanych sytuacji) oraz nieusuwanie ich. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez szarlota.pl plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy szarlota.pl korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji Użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a szarlota.pl zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez szarlota.pl Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

DANE KONTAKTOWE

Wszyscy Klienci, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez szarlota.pl polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt e-mailowy: iod@szarlota.pl z wyznaczonym przez szarlota.pl inspektorem ochrony danych osobowych. Jeżeli Klienci uważają, że przetwarzanie przez szarlota.pl danych osobowych narusza przepisy prawa, każdy Użytkownik może po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zwroty i reklamacje

W sklepie szarlota.pl dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dostępne produkty spełniały Państwa oczekiwania – były wysokiej jakości, wolne od wad. Niemniej jednak, każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego szarlota.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo od odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie do 60 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep szarlota.pl odpowiada także, w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

 

ZWROTY

Jak zwrócić zamówiony towar:

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o.
  83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
  , lub mailowy: recepcja@szarlota.pl
 • Każdy towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dokument dostępny jako załącznik regulaminu sklepu online) należy wysłać wraz z zakupionym towarem na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11, z dopiskiem: zwrot zamówienia online.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

Szczegółowe informacje odnośnie prawa do zwrotu dostępne są w regulaminie sklepu internetowego szarlota.pl, paragraf § 6, Odstąpienie od Umowy.

 

REKLAMACJE

Jak zareklamować zamówiony towar:

 • W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego szarlota.pl
 • Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
 • Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 • KW SZARLOTA rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez KW SZARLOTA do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, KW SZARLOTA poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo b) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
 • WAŻNE! Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (recepcja@szarlota.pl) lub telefonicznie (58 686 77 55).

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu internetowego szarlota.pl, paragraf § 7, Postępowanie reklamacyjne.

Metody płatności

W sklepie szarlota.pl proponujemy następujące metody płatności za zamówienie:

 1. Płatność z góry
  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard;
  2. płatność przelewem elektronicznym – opłata za zamówienie za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku z jednego z wybranych banków: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Smart Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank;
  3. płatność z konta PayPal – opłata za zamówienie za pomocą przelewu z konta PayPal lub karty z nim skonfigurowanej;
  4. przelew na rachunek firmowy KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. – opłata za zamówienie na poniższy rachunek firmowy
   KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O.
   Szarlota 11
   83-400 Kościerzyna
   Numer konta: 78 1910 1048 2786 6348 6154 0001
   Prosimy wpisać numer zamówienia jako tytuł przelewu.
  5. płatność ratalna – opłata za zamówienie za pośrednictwem systemu ratalnego Alior Raty.
 2. Płatność przy odbiorze (tylko wysyłka Standard na terenie UE) – opłata za zamówienie w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.

Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.