historia obiektu2017-11-16T14:54:49+02:00
haft kaszubski

Historia miejscowości Szarlota

Historia miasta Kościerzyny licząca już ponad 600 lat (1398r.), jest niezwykle ciekawa. Historycy językoznawstwa nazwę miasta wywodzą od rzeczownika „kościerz” (zarośla, krzewy). Kościerzyna należy do starych osad słowiańskich, znanych już w XIII wieku jako posiadłość książąt pomorskich. Jej najwcześniejsze dzieje jako osady ludzkiej sięgają jednakże czasów prehistorycznych, z których pochodzą ślady w postaci grobów skrzynkowych odkrytych na szczątkach cmentarzysk. Pierwsza pisaną wzmiankę i swą najdawniejszą nazwę Costerina zawdzięcza miasto księciu Mściwojowi II, który dokumentem z 1284 roku nadał osadę wraz z okoliczną ziemią Pirsona swej krewniaczce, księżnej Gertrudzie. Wśród 22 miejscowości tej ziemi, o których była mowa w nadaniu, pierwsza wymieniona została Costerina. Nazwa miasta pojawia się w starych dokumentach jeszcze dwukrotnie: w przywileju z 1291 roku i w akcie sprzedaży z 1312 roku. W 1772 roku, z chwilą pierwszego rozbioru Polski, miasto znalazło się pod zaborem pruskim.

Okres wojen napoleońskich był szczególnie ważny dla naszej historii. Po zwycięstwie nad Prusami, jesienią 1806 roku, na ziemie polskie wkroczyła armia napoleońska. Jej mieszkańcom dodała otuchy i nadziei na odbudowę niepodległego państwa. W listopadzie tego roku wydana została odezwa do Polaków. Nawoływała ich do zbrojnego odzyskania utraconej ojczyzny.

Jej autorami byli gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz twórca pieśni legionów – obecnego hymnu narodowego – Józef Wybicki (Będomin k/Kościerzyny). Już z końcem 1806 i na początku 1807 roku nowo uformowane jednostki polskie wraz z armią francuską stoczyły ciężkie walki z oddziałami pruskimi i wojskiem rosyjskim na lewym brzegu Wisły, a także oblegały i zdobyły Gdańsk.

Legenda niesie, że po przejściu tychże wojsk napoleońskich w okolicy Kościerzyny, w dolinie zamieszkiwała pewna piękna i życzliwa kobieta, będąca żoną generała, bądź wyższego oficera wojsk Napoleona  – na imię miała Charlotte. Nie żałowała strawy głodnemu, leków choremu ani też pożyczki potrzebującemu. Okoliczni mieszkańcy pokochali ową damę i na jej cześć dolinę nazwano jej imieniem.

CHARLOTTENTAL

CHARLOTTEN (Karolina) TAL (dolina)  – DOLINA CHARLOTTY 

Historia obiektu

HISTORIA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWEGO SZARLOTA

Historia SZARLOTY