loader image
historia obiektu2020-02-05T16:55:43+01:00
haft kaszubski

Historia miejscowości Szarlota

Historia miasta Kościerzyny licząca już ponad 600 lat (1398r.), jest niezwykle ciekawa. Historycy językoznawstwa nazwę miasta wywodzą od rzeczownika „kościerz” (zarośla, krzewy). Kościerzyna należy do starych osad słowiańskich, znanych już w XIII wieku jako posiadłość książąt pomorskich. Jej najwcześniejsze dzieje jako osady ludzkiej sięgają jednakże czasów prehistorycznych, z których pochodzą ślady w postaci grobów skrzynkowych odkrytych na szczątkach cmentarzysk. Pierwsza pisaną wzmiankę i swą najdawniejszą nazwę Costerina zawdzięcza miasto księciu Mściwojowi II, który dokumentem z 1284 roku nadał osadę wraz z okoliczną ziemią Pirsona swej krewniaczce, księżnej Gertrudzie. Wśród 22 miejscowości tej ziemi, o których była mowa w nadaniu, pierwsza wymieniona została Costerina. Nazwa miasta pojawia się w starych dokumentach jeszcze dwukrotnie: w przywileju z 1291 roku i w akcie sprzedaży z 1312 roku. W 1772 roku, z chwilą pierwszego rozbioru Polski, miasto znalazło się pod zaborem pruskim.

Okres wojen napoleońskich był szczególnie ważny dla naszej historii. Po zwycięstwie nad Prusami, jesienią 1806 roku, na ziemie polskie wkroczyła armia napoleońska. Jej mieszkańcom dodała otuchy i nadziei na odbudowę niepodległego państwa. W listopadzie tego roku wydana została odezwa do Polaków. Nawoływała ich do zbrojnego odzyskania utraconej ojczyzny.

Jej autorami byli gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz twórca pieśni legionów – obecnego hymnu narodowego