Zaplanuj dojazd

do szarloty

 

UC_iVe9e7MrhXFlyp9O09q5-hEgvHwOGH2Ff0NojkS0
jezioro - slider

DANE DLA PRZEDPŁAT (ZADATEK REZERWACYJNY)

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 
83-400 Kościerzyna; Szarlota 11

PLN

Wpłaty w PLN Santander Bank Polska S.A.
numer rachunku 78 1910 1048 2786 6348 6154 0001
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

EUR

Wpłaty w EUR Santander Bank Polska S.A.
numer rachunku IBAN:PL 51 1910 1048 2786 6348 6154 0002
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Prosimy wpisać tytułem wpłaty – numer rezerwacji oraz termin pobytu otrzymany w potwierdzeniu e-amail lub z recepcji KW Szarlota.

Zapłatę należności można dokonywać kartą płatniczą – VISA, Mastercard.

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Zarezerwuj swój pobyt !

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 
83-400 Kościerzyna; Szarlota 11

tel. +48 58 686 77 55

tel. +48 58 686 42 91

te. +48 601 676 009

Wczytuję kalendarz...
- Dostępne
26
- W oczekinwaniu

Imię / First Name (wymagane / required):

Nazwisko / Last Name (wymagane / required):

Email (wymagane / required):

Telefon / Phone:

Osoby dorosłe / Adults:

Dzieci / Children:

Wiek dziecka w momencie wymeldowania / Ages of children at check-out :

Dodatkowe pytania / Details:

  Warunki regulaminu

 

WARUNKI REZERWACJI

 1. Kompleks Wypoczynkowy Szarlota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dalej zwaną KW SZARLOTA przyjmuje rezerwacje dokonane przez klienta:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą KW SZARLOTA.
 3. By kontakt z KW SZARLOTA mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych(formularz kontaktowy), a następnie podanie przez klienta:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób
  – kontaktowego numeru telefonu klienta
  – używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. Po zakończeniu kontaktu KW SZARLOTA, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki. Powyższe jest równoznaczne z przyjęciem przez KW SZARLOTA rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
  KW SZARLOTA podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 5. Warunkiem koniecznym gwarancji rezerwacji pobytu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek KW SZARLOTA. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 6. W uzasadnionych przypadkach KW SZARLOTA wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek a konto rezerwacji pobytu.
 7. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym KW SZARLOTA lub data wpływu gotówki lub płatności kartą w KW SZARLOTA.
 8. KW SZARLOTA kwituje otrzymaną wpłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W przypadku braku zadatku na koncie KW SZARLOTA w wyznaczonym terminie – KW SZARLOTA nie jest związany z zapytaniem klienta.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto KW SZARLOTA rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. KW SZARLOTA i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt w KW SZARLOTA klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji KW SZARLOTA przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między KW SZARLOTA, a klientem na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed rozpoczęciem pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. KW SZARLOTA zachowa wpłacony zadatek.
 13. KW SZARLOTA ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana klientowi w dniu zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju zajmowanym przez klienta – kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat.
 14. Odmowa przez klienta złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji, stanowi odstąpienie od rezerwacji. KW SZARLOTA zachowa wpłacony zadatek.
 15. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu klienta z KW SZARLOTA, nie później niż terminie podanym w zamówieniu.

 

 

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Anulacji pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulacja pobytu musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulacja rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagana. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji KW SZARLOTA, a Państwa uprzejmość w tym zakresie wzbudzi naszą wdzięczność.
 4. Anulacje pobytu przez klienta po wpłacie zadatku
  – w przypadku anulacji pobytu na 30 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – KW SZARLOTA zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  – w przypadku anulacji pobytu dokonanej na mniej niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi KW SZARLOTA wpłacony zadatek zatrzyma.
 5. KW SZARLOTA może jednak zaproponować klientowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi.
 6. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy ZMIANA TERMINU – nie może dotyczyć Pakietów okazjonalnych typu : Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Długi Weekend Listopadowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester, Walentynki, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet.  – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 7. Zmiana terminu pobytu o której mowa w pkt. 5 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez KW SZARLOTA oraz możliwości dokonania zmiany. KW SZARLOTA zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać KW SZARLOTA na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże KW SZARLOTA.
 8.   W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w KW SZARLOTA do godziny 20:00 bez wcześniejszej informacji odnośnie późniejszego przyjazdu, KW SZARLOTA zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty zadatku, którą wpłaciła osoba rezerwująca. Dodatkowo ma prawo do odsprzedania pokoju innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w KW SZARLOTA w tym terminie.
  W przypadku gdy Gość mimo potwierdzenia późniejszego przyjazdu po godzinie 20:00 nie pojawi się w KW SZARLOTA do dnia następnego jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości pierwszej doby hotelowej.
 9. Anulacja rezerwacji jest możliwa tylko drogą pisemną w formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@szarlota.pl
 10. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, KW SZARLOTA nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 11. Spory między klientem, a KW SZARLOTA rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby KW SZARLOTA .

 

 

 

* Rezerwacja wstępna – niegwarantowana
– to rezerwacja, którą KW SZARLOTA będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku a konto pobytu w KW SZARLOTA.

** Rezerwacja potwierdzona – gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.

 
 

Hotel

Szarlota

Kompleks Wypoczynkowy „Szarlota” Sp. z o.o.
83-400 Kościerzyna
Szarlota 11

Rezerwacje

Pobyt / Atrakcje / Imprezy

Zadzwoń – +48 58 686 77 55

mobile +48 601 676 009

 
 

Wyślij nam wiadomość

Informacje na temat terminów, dostępnych atrakcji

Odpowiadamy nie zwłocznie jak będzie możliwe

Email recepcja@szarlota.pl
Wyślij Wiadomość